Turnusy rehabilitacyjne

Sesja rehabilitacyjna

W ramach Turnusu Rehabilitacyjnego sesje rehabilitacyjne realizowane są dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku, łącznie 20 kompleksowych sesji rehabilitacyjnych przeprowadzanych w Centrum Reha-Forma łączące w sobie  zarówno diagnostykę czynnościową aparatu ruchu w tym: badanie manualne oraz przyrządowe (sEMG, badanie stabilności posturalnej, badanie stabilności stawów oraz symetrii obciążenia kończyn dolnych itp.) – w celu określenia przyczyn zaburzeń narządu ruchu, jak i odpowiednią terapię (m.in. masaż, terapię manualną, taping lub inną metodę specjalną, fizykoterapię dobieraną dla każdego pacjenta, czyli ultradźwięki, prądy, laser itp., oraz indywidualnie dobrany program ćwiczeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń medycznych takich jak szyny CPM, platformy stabilograficzne, platformy tensometryczne, aparaty do elektromiografii powierzchniowej, kolumny do treningu funkcjonalnego oraz wielu innych urządzeń pomagających szybciej wrócić do zdrowia).

wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU, ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym
oraz nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.

O rodzaju terapii decyduje fizjoterapeuta prowadzący. Terapię prowadzi terapeuta prowadzący i/lub terapeuta pomocniczy. Terapeuta może prowadzić terapię więcej niż jednego pacjenta w tym samym czasie.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI DŁUŻSZYCH TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH ORAZ NA INNYCH WARUNKACH DO UZGODNIENIA

nie zwracamy kosztów niewykorzystanych wizyt

Każda sesja rehabilitacyjna czas trwania to od 1 do 130 nawet dwa razy dziennie od Poniedziałku do Piątku ( w zależności od decyzji pacjenta )
*W ramach turnusu rehabilitacyjnego
120 zł*
**za 20 kompleksowych sesji rehabilitacyjnych w ramach turnusu rehabilitacyjnego
OBOWIĄZUJE REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU
2400 zł**