Kompleksowa rehabilitacja

KONSULTACJA REHABILITACYJNA PIERWSZA WIZYTA
(wywiad + diagnostyka + terapia)

Indywidualna konsultacja fizjoterapeutyczna zawierająca wywiad medyczny wraz z badaniem manualnym, ustaleniem planu rehabilitacji oraz terapią.
Usługa rehabilitacyjna obejmuje:
wywiad medyczny wraz z analizą badań obrazowych, diagnostyką manualną oraz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu diagnostycznego i pomiarowego
opracowanie planu terapii
terapię z wykorzystaniem technik manualnych oraz przyrządowych, dobranych do dysfunkcji pacjenta (terapia manualna, powięziowa, metody specjalne itp.)
terapeutyczny trening medyczny, prowadzony i monitorowany przez fizjoterapeutę
fizykoterapeutyczne i wspomagające leczenie zabiegi, wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego
edukację zaleceń domowych w ramach dalszej autoterapii z ich rozpiską

wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU i ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym.

czas trwania około 1h
200 zł

KOMPLEKSOWA SESJA REHABILITACYJNA Z MONITOROWANYM TRENINGIEM MEDYCZNYM

Indywidualna sesja fizjoterapeutyczna z treningiem w całości monitorowanym przez fizjoterapeutę.
Usługa obejmuje:
terapię z wykorzystaniem technik manualnych oraz przyrządowych, dobranych do dysfunkcji pacjenta (terapia manualna, powięziowa, metody specjalne, terapeutyczny trening
medyczny itp
.)
dodatkowy terapeutyczny trening medyczny, prowadzony i monitorowany przez fizjoterapeutę
fizykoterapeutyczne i wspomagające leczenie zabiegi, wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego

wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU i ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym.

150 zł * 190 zł **
250 zł ***
*Sesja rehabilitacyjna ( około 30 minut )
**Sesja rehabilitacyjna ( około 1 godz. )
***Sesja rehabilitacyjna ( około 1,5 godz. )
PAKIET 5-CIU SESJI REHABILITACYJNYCH ( 1-GODZINNYCH – 900zł )
Obowiązuje regulamin korzystania z pakietu

 

KOMPLEKSOWA SESJA REHABILITACYJNA Z CZĘŚCIOWO MONITOROWANYM
A CZ
ĘŚCIOWO SAMODZIELNIE WYKONYWANYM TRENIGNIEM MEDYCZNYM

Indywidualna sesja fizjoterapeutyczna (około 1 godzina) z dodatkowo samodzielnie wykonywanym treningiem medycznym dobranym i nauczonym przez fizjoterapeutę
(około 30 minut)
Terapia dedykowana pacjentom
, których umiejętności ruchowe pozwalają na częściowo samodzielny trening usprawniający.
Usługa obejmuje:
terapie z wykorzystaniem technik manualnych oraz przyrządowych, dobranych do dysfunkcji pacjenta (terapia manualna, powięziowa, metody specjalne, terapeutyczny trening medyczny itp.)
dodatkowo terapeutyczny trening medyczny, zalecony i wyuczony przez fizjoterapeutę, samodzielnie wykonywany według indywidualnej rozpiski(około 30 minut)
fizykoterapeutyczne i wspomagające leczenie zabiegi, wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego
edukację zaleceń domowych w ramach autoterapii z ich rozpiską

wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU i ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym.

czas trwania około 1,5h
200 zł
PAKIET 5-CIU SESJI REHABILITACYJNYCH – 950zł
Obowiązuje regulamin korzystania z pakietu

SESJA REHABILITACYJNA SPORTOWA

Indywidualna sesja fizjoterapeutyczna z treningiem medycznym lub sportowym monitorowanym przez fizjoterapeutę z odnową biologiczną.
Dedykowana pacjentom, jak i sportowcom profesjonalnym lub amatorom, których terapia wymaga dłuższej sesji rehabilitacyjnej lub sportowej w całości monitorowanej przez
fizjoterapeut
ę.
Usługa rehabilitacyjna obejmuje:
terapię z wykorzystaniem technik manualnych oraz przyrządowych, dobranych do dysfunkcji pacjenta (terapia manualna, powięziowa, metody specjalne itp.)
terapeutyczny trening medyczny lub sportowy prowadzony pod stałym nadzorem fizjoterapeuty
fizykoterapeutyczne i wspomagające leczenie zabiegi, wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego
edukację zaleceń domowych w ramach autoterapii z ich rozpiską
odnowę biologiczną z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń do regeneracji

czas trwania około 1,5h
plus około 30min zabieg odnowy biologicznej
260 zł

SESJA REHABILITACYJNA STOMATOLOGICZNA

Rehabilitacja stomatologiczna to dział rehabilitacji, który zajmuje się układem czaszkowo – szyjno – żuchwowym. Stosowana jest w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych, pojawiających się w tym obszarze oraz niwelowania zarówno skutków przewlekłych chorób jak i urazów. Rehabilitacja stomatologiczna, to różnego rodzaju ćwiczenia i zabiegi, od terapii manualnej, osteopatycznej do zabiegów z użyciem odpowiednich urządzeń, których celem jest niwelowanie zaburzeń i dolegliwości czynności narządu żucia i całego układu stomatognatycznego, który odpowiada nie tylko za żucie, ale także za mowę, połykanie, oddychanie, a także za wyrażanie emocji.

200 zł*
200 zł**
*Pierwsza wizyta ( konsultacja fizjoterapeutyczna )
**Sesja rehabilitacyjna ( około 1h )
PAKIET 5-CIU SESJI REHABILITACYJNYCH ok. 1h – 1000zł
Obowiązuje regulamin korzystania z pakietu

 

LECZENIE WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY

Kompleksowa sesja rehabilitacyjna z w całości monitorowanym treningiem medycznym.

200 zł*
200zł**
*Pierwsza wizyta ( konsultacja fizjoterapeutyczna )
**Sesja rehabilitacyjna ( około 1h )
PAKIET 5-CIU SESJI REHABILITACYJNYCH ok. 1h – 950zł
Obowiązuje regulamin korzystania z pakietu

 

KOMPLEKSOWA SESJA REHABILITACYJNA Z OSTEOPATIĄ

Indywidualna sesja rehabilitacyjna z elementami osteopatii. Rekomendowana dla pacjentów we wczesnych etapach leczenia oraz dla pacjentów, wymagających szerszego wglądu
internistycznego
w patomechanizm schorzenia. Z zaburzeniami ogólnej równowagi organizmu problemami napięciowymi mięśni szkieletowych, więzadeł, stawów oraz napięciami
pow
łok brzusznych w tym ze schorzeniami internistycznymi. Terapia zawiera techniki terapeutyczne z zakresu rehabilitacji jak i osteopatii.

wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU i ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym. Terapeuta prowadzi terapię wyłącznie 1 pacjenta w zaplanowanym czasie.

200 zł*
200 zł**
*Pierwsza wizyta ( konsultacja fizjoterapeutyczna )
**Sesja rehabilitacyjna ( około 1h )
PAKIET 5-CIU SESJI REHABILITACYJNYCH ok. 1h – 1000zł
Obowiązuje regulamin korzystania z pakietu

 

ZAJĘCIA REHABILITACYJNO – SPORTOWE

Usługa polecana grupom sportowym, osobom spokrewnionym ze sobą oraz innymi, którzy chcą rehabilitować / usprawniać się w grupie. Program zajęć obejmuje zarówno terapię jak i terapeutyczny trening medyczny / sportowy.

200 zł * 130 zł/os **
110 zł/os ***
*Pierwsza wizyta – konsultacja fizjoterapeutyczna ( około 1,5 godz. )
**Sesja rehabilitacyjna Dorośli ( około 1,5 godz. )
***Sesja rehabilitacyjna Dzieci ( około 1 godz. )
* Przed przystąpieniem do zajęć grupowych wymagana indywidualna konsultacja fizjoterapeutyczna każdego uczestnika z osobna, dająca możliwość indywidualnego zaplanowania planu procesu rehabilitacji/treningu.

Możliwość zakupu w pakietach 5-cio lub 10-cio zabiegowych

Obowiązuje regulamin korzystania z pakietu

 

SESJA REHABILITACYJNA NEUROLOGICZNA

Zalecana pacjentom po udarach mózgu, po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, z wrodzonymi i/lub nabytymi schorzeniami neurologicznymi itp.
Terapeuta prowadzi terapię wyłącznie 1 pacjenta w zaplanowanym czasie. Terapeuta jest do wyłącznej dyspozycji pacjenta na czas trwania całej sesji rehabilitacyjnej.

czas trwania około 1h
200 zł
PAKIET 5-CIU SESJI REHABILITACYJNYCH ok. 1h – 1000zł
Obowiązuje regulamin korzystania z pakietu

TERAPIA UROGINEKOLOGICZNA

Terapia łączy w sobie techniki zarówno fizjoterapeutyczne jak i osteopatyczne z wykorzystaniem feedback sEMG.

czas trwania około 1h
200 zł
Podczas pierwszej wizyty należy zakupić dodatkową indywidualną elektrodę dopochwową bądź analną w cenie 250zł

Kompleksowa Sesja Rehabilitacyjna (ALGONIX)

z wykorzystaniem Systemu Leczenia Bólu i Regeneracji Tkanek (ALGONIX)
Urządzenie Algonix to najnowsza innowacja najbardziej zaawansowanej technologii leczenia bólu i regeneracji tkanek w rehabilitacji pourazowej. Jest przeznaczony do precyzyjnego leczenia najtrudniejszych przypadków urazów z jakimi mamy do czynienia. Zachodzące w organizmie ludzkim procesy mają naturę elektryczną. Urządzenie to analizuje stan bioelektryczny leczonej tkanki i przeprowadza leczenie bólu wraz z regeneracją tkanki poprzez proces biocybernetyczny. Algonix polega na elektroterapii przezskórnej, wykorzystującej mikroprądy z zaawansowanym biosprzężeniem, umożliwiającym diagnostykę i leczenie tkanki w czasie rzeczywistym. Algonix wykorzystuje wielofazową syntezę cyfrowej modulacji impulsowej do uzyskiwania dokładnych pomiarów bioimpedancji; po przez sztuczną inteligencje dokonuje się dalsza analiza i porównania. Metoda Algonix jest oparta o przywracanie równowagi potencjałów bioelektrycznych komórek ciała. Metoda ta w żaden sposób nie zakłóca działania ani nie stymuluje nadmiernie układu komórek, lecz jedynie wspomaga i przyspiesza naturalne procesy zdrowienia organizmu.

za zabieg z terapią
200 zł/100zł*
* za zabieg dokupiony do:
1. kompleksowej sesji rehabilitacyjnej,
2. kompleksowej sesji rehabilitacyjnej z monitorowanym treningiem medycznym,
3. kompleksowej sesji rehabilitacyjnej z częściowo monitorowanym, a częściowo samodzielnie wykonywanym treningiem medycznym
4. sesji rehabilitacyjnej sportowej,
5. kompleksowej sesji rehabilitacyjnej z osteopatią

Fala uderzeniowa

Kontrolowane pobudzenie tkanek do procesu regeneracyjnego za pośrednictwem energii niesionej przez falę akustyczną o dużej mocy. Energia jest przenoszona do głębiej położonych tkanek i trafia w miejsce bólu, co przekłada się na jej wysoką skuteczność leczenia schorzeń narządu ruchu

za zabieg do 4000 impulsów
*jeśli dokupisz taki zabieg do kompleksowej sesji rehabilitacyjnej to za zabieg ten zapłacisz 80 zł
150 zł/80 zł*

System ultradźwiękowej terapii, przyspieszający gojenie złamań (EXOGEN)

System EXOGEN® zapewnia przyspieszenie gojenia się świeżych złamań. Nieodzowny w przypadku braku zrostu lub powolnym zroście kości. Z badań wynika iż urządzenie stymuluje zrost i przyśpiesza o 38% gojenie się świerzych złamań. Exogen® zmniejsza ilość przypadków opóźnionego zrostu o 83%.

60 zł/za impuls

ARTROMOT

ARTROMOT* – szyna do biernych ćwiczeń dla kończyny dolnej

 • Zalety stosowania urządzenia FISIOTEK 3000
 • pozwala na prowadzenie ćwiczeń następujących stawów dolnych;
 • pozwala na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach;
 • pacjent może ćwiczyć w pozycji siedząc lub leżąc;
 • stabilność zapewniająca poczucie bezpieczeństwa u pacjenta;
 • karta pamięci pozwalająca na zapisywanie danych dotyczących programu ćwiczeń.
 • Wskazania do stosowania FISIOTEK 3000
 • po złamaniach w obrębie kończyny dolnej, rekonstrukcjach zespoleniem kości;
 • po uruchomieniach w następstwie uszkodzeń torebki stawowej, struktur okołostawowych (błony maziowej, klatek) stawu kolanowego i biodrowego;
 • zwapnień okołostawowych;
 • po operacjach lub zabiegach plastycznych łękotek st. kolanowego;
 • zrostów torebki stawowej;
 • hypermobilności stawowej.

*istnieje możliwość wypożyczenia szyny

Cena wypożyczenia za dobę
50 zł

Pressure BioFeedback STABILIZERTM

Pressure BioFeedback STABILIZERTM to proste urządzenie działające w oparciu o zmiany ciśnienia w mankiecie napełnionym powietrzem. Składa się z manometru z trzykomorowym ciśnieniowym mankietem. Przenośne urządzenie do kontroli precyzji wykonywanych ćwiczeń z wykorzystaniem biofeedback’u.

*istnieje możliwość wypożyczenia Pressure BioFeedback STABILIZERTM

Cena wypożyczenia za dobę
20 zł

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

l.p. forma udostępnienia wysokość opłaty

(brutto)

1. Pierwsze udostępnienie w żądanym zakresie kopia/wydruk/wyciąg/odpis/informatyczny nośnik danych BEZ OPŁAT
2. Kopia lub wydruk 0,35 PLN za stronę
3. Wyciąg lub odpis 10,04 PLN za stronę
4. Informatyczny nośnik danych (skan) np. CD, DVD 2,00 PLN za stronę