Kompleksowa rehabilitacja

KONSULTACJA REHABILITACYJNA PIERWSZA WIZYTA
(wywiad + diagnostyka + terapia)

Indywidualna konsultacja fizjoterapeutyczna zawierająca wywiad medyczny wraz z badaniem manualnym, ustaleniem planu rehabilitacji oraz terapią.
Usługa rehabilitacyjna obejmuje:
wywiad medyczny wraz z analizą badań obrazowych, diagnostyką manualną oraz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu diagnostycznego i pomiarowego
opracowanie planu terapii
terapię z wykorzystaniem technik manualnych oraz przyrządowych, dobranych do dysfunkcji pacjenta (terapia manualna, powięziowa, metody specjalne itp.)
terapeutyczny trening medyczny, prowadzony i monitorowany przez fizjoterapeutę
fizykoterapeutyczne i wspomagające leczenie zabiegi, wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego
edukację zaleceń domowych w ramach dalszej autoterapii z ich rozpiską

wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU i ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym.

czas trwania około 1,5h
180 zł

KOMPLEKSOWA SESJA REHABILITACYJNA Z MONITOROWANYM TRENINGIEM MEDYCZNYM

Indywidualna sesja fizjoterapeutyczna z treningiem w całości monitorowanym przez fizjoterapeutę.
Usługa obejmuje:
terapię z wykorzystaniem technik manualnych oraz przyrządowych, dobranych do dysfunkcji pacjenta (terapia manualna, powięziowa, metody specjalne, terapeutyczny trening
medyczny itp
.)
dodatkowy terapeutyczny trening medyczny, prowadzony i monitorowany przez fizjoterapeutę
fizykoterapeutyczne i wspomagające leczenie zabiegi, wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego

wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU i ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym.

130 zł * 180 zł/ 170 zł **
220 zł/ 210 zł ***
*Sesja rehabilitacyjna ( około 30 minut )
**Sesja rehabilitacyjna ( około 1 godz. )
***Sesja rehabilitacyjna ( około 1,5 godz. )
**/***w karnecie 5-cio zabiegowym
Obowiązuje regulamin korzystania z karnetu

 

KOMPLEKSOWA SESJA REHABILITACYJNA Z CZĘŚCIOWO MONITOROWANYM
A CZ
ĘŚCIOWO SAMODZIELNIE WYKONYWANYM TRENIGNIEM MEDYCZNYM

Indywidualna sesja fizjoterapeutyczna (około 1 godzina) z dodatkowo samodzielnie wykonywanym treningiem medycznym dobranym i nauczonym przez fizjoterapeutę
(około 30 minut)
Terapia dedykowana pacjentom
, których umiejętności ruchowe pozwalają na częściowo samodzielny trening usprawniający.
Usługa obejmuje:
terapie z wykorzystaniem technik manualnych oraz przyrządowych, dobranych do dysfunkcji pacjenta (terapia manualna, powięziowa, metody specjalne, terapeutyczny trening medyczny itp.)
dodatkowo terapeutyczny trening medyczny, zalecony i wyuczony przez fizjoterapeutę, samodzielnie wykonywany według indywidualnej rozpiski(około 30 minut)
fizykoterapeutyczne i wspomagające leczenie zabiegi, wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego
edukację zaleceń domowych w ramach autoterapii z ich rozpiską

wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU i ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym.

czas trwania około 1,5h
190 zł / 180 zł*
*w karnecie 5-cio zabiegowym
Obowiązuje regulamin korzystania z karnetu

SESJA REHABILITACYJNA SPORTOWA

Indywidualna sesja fizjoterapeutyczna z treningiem medycznym lub sportowym monitorowanym przez fizjoterapeutę z odnową biologiczną.
Dedykowana pacjentom, jak i sportowcom profesjonalnym lub amatorom, których terapia wymaga dłuższej sesji rehabilitacyjnej lub sportowej w całości monitorowanej przez
fizjoterapeut
ę.
Usługa rehabilitacyjna obejmuje:
terapię z wykorzystaniem technik manualnych oraz przyrządowych, dobranych do dysfunkcji pacjenta (terapia manualna, powięziowa, metody specjalne itp.)
terapeutyczny trening medyczny lub sportowy prowadzony pod stałym nadzorem fizjoterapeuty
fizykoterapeutyczne i wspomagające leczenie zabiegi, wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego
edukację zaleceń domowych w ramach autoterapii z ich rozpiską
odnowę biologiczną z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń do regeneracji

czas trwania około 1,5h
plus około 30min zabieg odnowy biologicznej
250 zł

SESJA REHABILITACYJNA STOMATOLOGICZNA

Rehabilitacja stomatologiczna to dział rehabilitacji, który zajmuje się układem czaszkowo – szyjno – żuchwowym. Stosowana jest w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych, pojawiających się w tym obszarze oraz niwelowania zarówno skutków przewlekłych chorób jak i urazów. Rehabilitacja stomatologiczna, to różnego rodzaju ćwiczenia i zabiegi, od terapii manualnej, osteopatycznej do zabiegów z użyciem odpowiednich urządzeń, których celem jest niwelowanie zaburzeń i dolegliwości czynności narządu żucia i całego układu stomatognatycznego, który odpowiada nie tylko za żucie, ale także za mowę, połykanie, oddychanie, a także za wyrażanie emocji.

180 zł*
190 zł / 180 zł**
*Pierwsza wizyta ( konsultacja fizjoterapeutyczna )
**Sesja rehabilitacyjna ( około 1h )
**w karnecie 5-cio zabiegowym
Obowiązuje regulamin korzystania z karnetu

 

LECZENIE WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY

Kompleksowa sesja rehabilitacyjna z w całości monitorowanym treningiem medycznym.

180 zł*
180 zł / 170 zł**
*Pierwsza wizyta ( konsultacja fizjoterapeutyczna )
**Sesja rehabilitacyjna ( około 1h )
**w karnecie 5-cio zabiegowym
Obowiązuje regulamin korzystania z karnetu

 

KOMPLEKSOWA SESJA REHABILITACYJNA Z OSTEOPATIĄ

Indywidualna sesja rehabilitacyjna z elementami osteopatii. Rekomendowana dla pacjentów we wczesnych etapach leczenia oraz dla pacjentów, wymagających szerszego wglądu
internistycznego
w patomechanizm schorzenia. Z zaburzeniami ogólnej równowagi organizmu problemami napięciowymi mięśni szkieletowych, więzadeł, stawów oraz napięciami
pow
łok brzusznych w tym ze schorzeniami internistycznymi. Terapia zawiera techniki terapeutyczne z zakresu rehabilitacji jak i osteopatii.

wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU i ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym. Terapeuta prowadzi terapię wyłącznie 1 pacjenta w zaplanowanym czasie.

180 zł*
190 zł / 180 zł**
*Pierwsza wizyta ( konsultacja fizjoterapeutyczna około 1,5h )
**Sesja rehabilitacyjna ( około 1h )
**w karnecie 5-cio zabiegowym
Obowiązuje regulamin korzystania z karnetu

 

ZAJĘCIA REHABILITACYJNO – SPORTOWE

Usługa polecana grupom sportowym, osobom spokrewnionym ze sobą oraz innymi, którzy chcą rehabilitować / usprawniać się w grupie. Program zajęć obejmuje zarówno terapię jak i terapeutyczny trening medyczny / sportowy.

180 zł * 120 zł/os **
100 zł/os ***
*Pierwsza wizyta – konsultacja fizjoterapeutyczna ( około 1,5 godz. )
**Sesja rehabilitacyjna Dorośli ( około 1,5 godz. )
***Sesja rehabilitacyjna Dzieci ( około 1 godz. )
* Przed przystąpieniem do zajęć grupowych wymagana indywidualna konsultacja fizjoterapeutyczna każdego uczestnika z osobna, dająca możliwość indywidualnego zaplanowania planu procesu rehabilitacji/treningu.
**/*** Możliwość zakupu w karnetach 5-cio lub 10-cio zabiegowych
Obowiązuje regulamin korzystania z karnetu

 

TERAPIA UROGINEKOLOGICZNA

Terapia łączy w sobie techniki zarówno fizjoterapeutyczne jak i osteopatyczne z wykorzystaniem feedback sEMG.

czas trwania około 1h
180 zł
Podczas pierwszej wizyty należy zakupić dodatkową indywidualną elektrodę dopochwową bądź analną w cenie 150zł

Kompleksowa Sesja Rehabilitacyjna (ALGONIX)

z wykorzystaniem Systemu Leczenia Bólu i Regeneracji Tkanek (ALGONIX)
Urządzenie Algonix to najnowsza innowacja najbardziej zaawansowanej technologii leczenia bólu i regeneracji tkanek w rehabilitacji pourazowej. Jest przeznaczony do precyzyjnego leczenia najtrudniejszych przypadków urazów z jakimi mamy do czynienia. Zachodzące w organizmie ludzkim procesy mają naturę elektryczną. Urządzenie to analizuje stan bioelektryczny leczonej tkanki i przeprowadza leczenie bólu wraz z regeneracją tkanki poprzez proces biocybernetyczny. Algonix polega na elektroterapii przezskórnej, wykorzystującej mikroprądy z zaawansowanym biosprzężeniem, umożliwiającym diagnostykę i leczenie tkanki w czasie rzeczywistym. Algonix wykorzystuje wielofazową syntezę cyfrowej modulacji impulsowej do uzyskiwania dokładnych pomiarów bioimpedancji; po przez sztuczną inteligencje dokonuje się dalsza analiza i porównania. Metoda Algonix jest oparta o przywracanie równowagi potencjałów bioelektrycznych komórek ciała. Metoda ta w żaden sposób nie zakłóca działania ani nie stymuluje nadmiernie układu komórek, lecz jedynie wspomaga i przyspiesza naturalne procesy zdrowienia organizmu.

za zabieg z terapią
200 zł/100zł*
* za zabieg dokupiony do:
1. kompleksowej sesji rehabilitacyjnej,
2. kompleksowej sesji rehabilitacyjnej z monitorowanym treningiem medycznym,
3. kompleksowej sesji rehabilitacyjnej z częściowo monitorowanym, a częściowo samodzielnie wykonywanym treningiem medycznym
4. sesji rehabilitacyjnej sportowej,
5. kompleksowej sesji rehabilitacyjnej z osteopatią

Fala uderzeniowa

Kontrolowane pobudzenie tkanek do procesu regeneracyjnego za pośrednictwem energii niesionej przez falę akustyczną o dużej mocy. Energia jest przenoszona do głębiej położonych tkanek i trafia w miejsce bólu, co przekłada się na jej wysoką skuteczność leczenia schorzeń narządu ruchu

za zabieg do 4000 impulsów
*jeśli dokupisz taki zabieg do kompleksowej sesji rehabilitacyjnej to za zabieg ten zapłacisz 60 zł
150 zł/80 zł*

System ultradźwiękowej terapii, przyspieszający gojenie złamań (EXOGEN)

System EXOGEN® zapewnia przyspieszenie gojenia się świeżych złamań. Nieodzowny w przypadku braku zrostu lub powolnym zroście kości. Z badań wynika iż urządzenie stymuluje zrost i przyśpiesza o 38% gojenie się świerzych złamań. Exogen® zmniejsza ilość przypadków opóźnionego zrostu o 83%.

60 zł/za impuls

ARTROMOT

ARTROMOT* – szyna do biernych ćwiczeń dla kończyny dolnej

 • Zalety stosowania urządzenia FISIOTEK 3000
 • pozwala na prowadzenie ćwiczeń następujących stawów dolnych;
 • pozwala na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach;
 • pacjent może ćwiczyć w pozycji siedząc lub leżąc;
 • stabilność zapewniająca poczucie bezpieczeństwa u pacjenta;
 • karta pamięci pozwalająca na zapisywanie danych dotyczących programu ćwiczeń.
 • Wskazania do stosowania FISIOTEK 3000
 • po złamaniach w obrębie kończyny dolnej, rekonstrukcjach zespoleniem kości;
 • po uruchomieniach w następstwie uszkodzeń torebki stawowej, struktur okołostawowych (błony maziowej, klatek) stawu kolanowego i biodrowego;
 • zwapnień okołostawowych;
 • po operacjach lub zabiegach plastycznych łękotek st. kolanowego;
 • zrostów torebki stawowej;
 • hypermobilności stawowej.

*istnieje możliwość wypożyczenia szyny

Cena wypożyczenia za dobę
50 zł

Pressure BioFeedback STABILIZERTM

Pressure BioFeedback STABILIZERTM to proste urządzenie działające w oparciu o zmiany ciśnienia w mankiecie napełnionym powietrzem. Składa się z manometru z trzykomorowym ciśnieniowym mankietem. Przenośne urządzenie do kontroli precyzji wykonywanych ćwiczeń z wykorzystaniem biofeedback’u.

*istnieje możliwość wypożyczenia Pressure BioFeedback STABILIZERTM

Cena wypożyczenia za dobę
20 zł