Rehabilitacja poprzez technikę biegu

PIERWSZA WIZYTA

Pierwsza wizyta ma na celu wstępną kwalifikację pacjenta do rehabilitacyjnych zajęć techniki biegu.

Obejmuje badanie manualne oraz testy fizjoterapeutyczne w celu oceny anatomicznych predyspozycji biegowych. Mogą być również wykorzystane przyrządy do badania stabilności posturalnej oraz symetrii obciążenia kończyn dolnych. Podczas pierwszej wizyty jest również przeprowadzana wstępna korekcja techniki biegu.

czas trwania 130
200 zł

Indywidualna sesja techniki biegu długodystansowego

Przeznaczona dla pacjentów oraz biegaczy o różnym stopniu zaawansowania. Dedykowana jest dla każdego kto chce poprawić technikę biegu w celach prewencji zdrowej, bezpiecznej rekreacji ruchowej jak i w celu poprawy wyników sportowych.

Indywidualna sesja techniki biegu długodystansowego obejmuje m.in. kształtowanie:

  • rytmu biegu – edukacja koordynacji funkcjonalnej
  • dynamiczna stabilizacja miednicy – stabilizacja miednicy podczas biegu
  • sprężystość odbicia –kształtowanie mechanizmów odbicia z wykorzystaniem struktur mięśniowo-powięziowych (niemetaboliczne źródła energii)
  • poroksymalność i bezwładność – edukacja poruszania się kończyn dolnych i górnych podczas biegu długodystansowego

Do każdej Indywidualnej sesji techniki biegu długodystansowego istnieje możliwość dokupienia VIDEO-COACHINGU

160 zł */ 200 zł **
*Sesja rehabilitacyjna trwająca 1h
**Sesja rehabilitacyjna trwająca 1,5h

Grupowa sesja techniki biegu długodystansowego
(grupy 3-5 osób)

Przeznaczona dla pacjentów oraz biegaczy którzy przeszli przynajmniej jedną Indywidualną sesję techniki biegu długodystansowego. Metody i narzędzia wykorzystywane podczas sesji grupowej są takie same jak podczas sesji indywidualnej. Dodatkową zaletą sesji grupowej jest wzajemna edukacja poprzez obserwację innych uczestników, co znacznie przyspiesza proces uczenia się.

 

Do każdej grupowej sesji techniki biegu długodystansowego istnieje możliwość dokupienia VIDEO-COACHINGU

czas trwania 130
100 zł od osoby

VIDEO-COACHING

Polega na uczeniu się poprzez oglądanie własnej wideoanalizy. Fizjoterapeuta posługuje się kamerą sportową z trójosiową stabilizacją obrazu w celu nagrania biegacza z różnych perspektyw. Materiał filmowy jest obrabiany. Biegacz otrzymuje wideoanalizę własnej techniki biegu tylko do własnego wglądu w celach edukacyjnych.

Video-coaching ogólny – nieobrobione materiały video z treningu

Video-coaching szczegółowy – obrobiony materiał video ze szczegółową analizą techniki biegu oraz indywidualnymi wskazaniami to korekcji)

50 zł * / 150 zł **
*Video-coaching ogólny (wydanie nieobrobionych materiałów video z treningu)
**Video-coaching szczegółowy (obrobiony materiał ze szczegółową analizą techniki biegu oraz indywidualnymi wskazaniami do korekcji)