Treningi funkcjonalne

Ocena funkcjonalna – Dorosły sportowiec z raportem oceny i programem terapii/treningu czas trwania: około 2 godz.

Ocena funkcjonalna przeprowadzana w Centrum Reha-Forma jest podstawą do planowania treningów zarówno rehabilitacyjnych, jak i sportowych – w zakresie przygotowania motorycznego, łączy w sobie:
– badanie manualne (oparte na standardach IFOMT), główny cel to lokalizacja uszkodzonej struktury, określenie lokalnego oraz globalnego patomechanizmu/przyczyny zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby;

– ocenę FMS (Functional Movement Screen), mającą na celu screeningową ocenę motoryki podstawowej, pozwalającą zweryfikować między innymi poprawność i efektywność wzorca ruchowego, stanowiącego klucz do zdrowego aparatu ruchu;
– badanie rozkładu obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych i dynamicznych (platforma MTD). Badanie służy do obliczenia Wskaźnika Symetryczności Obciążania Kończyn Dolnych (WS);

– badanie stabilności posturalnej oraz stabilności stawów kończyn dolnych (BIODEX Balance System);
– badanie aktywności elektrycznej mięśni (sEMG), umożliwiające przede wszystkim określenie zaburzeń aktywności mięśni podczas ruchu (fakultatywnie w zależności od wskazań klinicysty);
– badanie siły mięśniowej wraz z innymi parametrami jednego wskazanego stawu z wykorzystaniem dynamometru izokinetycznego Biodex System 4 Pro.

Istnieje możliwość dokupienia badania dynamometrem izokinetycznym większej ilości stawów

(każdy dodatkowy staw 180 zł)
550 zł

Ocena funkcjonalna – Młody sportowiec ( proponowane osobom od 7 do 16 lat ) z raportem oceny i programem terapii/treningu czas trwania : około 2 godz.

Ocena funkcjonalna przeprowadzana w Centrum Reha-Forma jest podstawą do planowania treningów zarówno rehabilitacyjnych, jak i sportowych – w zakresie przygotowania motorycznego, łączy w sobie:
– badanie manualne (oparte na standardach IFOMT), główny cel to lokalizacja uszkodzonej struktury, określenie lokalnego oraz globalnego patomechanizmu/przyczyny zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby;

– ocenę FMS (Functional Movement Screen), mającą na celu screeningową ocenę motoryki podstawowej, pozwalającą zweryfikować między innymi poprawność i efektywność wzorca ruchowego, stanowiącego klucz do zdrowego aparatu ruchu;
– badanie rozkładu obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych i dynamicznych (platforma MTD). Badanie służy do obliczenia Wskaźnika Symetryczności Obciążania Kończyn Dolnych (WS);

– badanie stabilności posturalnej oraz stabilności stawów kończyn dolnych (BIODEX Balance System);

350 zł

Treningi Funkcjonalne

Treningi funkcjonalne przeprowadzane w Centrum Reha-Forma w ramach prewencji urazów o charakterze przeciążeniowym w sporcie.

STANOWIĄ FUNDAMENT PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO W SPORCIE

Warunki do uzgodnienia
tel. 609 998 010